About us

Ξένες Γλώσσες

Πληροφορική

Σεμινάρια/Ενήλικες

Εξετάσεις

Μαθητές

Γονείς

Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

April 17th, 2008

Michigan

1. The University of Michigan Certificate of Competency in English (ECCE)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ COMPETENCY

Οι εξετάσεις γίνονται με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών κατ τα γραπτά διορθώνονται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Είναι ειδικά σχεδιασμένες για μαθητές Αγγλικής. Δηλαδή, είναι αντιπροσωπευτικές της προετοιμασίας και του τρόπου εξάσκησης των μαθητών μέσα στην τάξη. Οι ασκήσεις είναι παρόμοιες με αυτές που συναντούν οι μαθητές στα βιβλία που χρησιμοποιούν στην τάξη και σε οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο διδακτικό υλικό της Αγγλικής γλώσσας. Οι γραπτές εξετάσεις διαρκούν μόλις 3 ώρες, συμπεριλαμβανομένων και των οδηγιών.

Γενικά, οι εξετάσεις για το πτυχίο του Competency έχουν σχεδιαστεί για μαθητές οι οποίοι πιθανόν να μην έχουν επισκεφθεί τι χώρες όπου ομιλείται η αγγλική ως μητρική γλώσσα. Βασίζονται σε γεγονότα και καταστάσεις που θα μπορούσαν να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε περιβάλλον, ακόμη και στην καθημερινή ζωή του μαθητή. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, στο πρώτο μέρος (κατανόηση προφορικού λόγου) δεν χρησιμοποιούνται ποτέ τοπικές ή άλλες διάλεκτοι ούτε ακούγονται εξωγενείς παράγοντες.

Η προφορική εξέταση είναι άνετη, φιλική συνομιλία μεταξύ του εξεταστή και ενός υποψηφίου. Οι εξεταστές είναι πεπειραμένοι καθηγητές Αγγλικής με ειδική κατάρτιση στη διεξαγωγή προφορικών εξετάσεων.

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ COMPETENCY

Πότε και πώς δημιουργήθηκαν οι εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το πτυχίο Competency του Πανεπιστημίου του Michigan δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης το 1992. Το Πανεπιστημίου του Michigan αξιοποίησε για τον σχεδιασμό τους την μακρόχρονη πείρα του στην διδασκαλία και εξέταση της Αγγλικής και την ειδική εμπειρία του από τις εξετάσεις του Proficiency.

Οι εξετάσεις του Competency δοκιμάστηκαν με 385 ενήλικες και έφηβους στην Αθήνα τον Μάιο του 1993. πήραν την τελική τους μορφή μέσα στο 1993 κα διεξήχθησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Μάιο του 1994 και παγκοσμίως του Ιούνιο του 1995.

Ποια είναι η μορφή των εξετάσεων

Οι εξετάσεις αποτελούνται από τέσσερα μέρη και δίνονται με τη σειρά που αναφέρεται παρακάτω:

 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening):περίπου 25 λεπτά, 50 ασκήσεις.
 • Γραμματική, Λεξιλόγιο και Κατανόηση Γραπτού Κειμένου (Grammar, Vocabulary and Reading Comprehension): 80 λεπτά, 100 ασκήσεις.
 • Έκθεση (Writing): οι υποψήφιοι έχουν 30 λεπτά να γράψουν ένα γράμμα ή μία έκθεση πάνω στο θέμα ενός κειμένου που τους δίνεται να διαβάσουν.

Τα τρία παραπάνω μέρη συνιστούν τις εξετάσεις και δίνονται τη ίδια ημέρα.

 • Προφορική εξέταση (Oral Interview): 10 – 15 λεπτά. Ο υποψήφιος συνομιλεί με έναν εξεταστή πάνω σε προκαθορισμένα από το Πανεπιστήμιο θέματα.

Πόση ώρα διαρκούν οι εξετάσεις

Οι γραπτές εξετάσεις (1ο – 3ο μέρος) διαρκούν 2 ½ ώρες. Μαζί με τις οδηγίες γύρω στις 3 ώρες. Η προφορική εξέταση διαρκεί 10 – 15 λεπτά.

Τα γραπτά αποστέλλονται στο Πανεπιστημίου του Michigan στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου βαθμολογούνται. Το κάθε μέρος των εξετάσεων βαθμολογείται ξεχωριστά.

Τα μέρη που αποτελούνται από ασκήσεις πολλαπλών επιλογών (1ο και 2ο μέρος) βαθμολογούνται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το ποσοστό σωστών απαντήσεων που απαιτείται για να πετύχει ο υποψήφιος είναι 65% μέσος όρος από όλα τα μέρη της εξέτασης.

Η έκθεση βαθμολογείται από καθηγητές του Πανεπιστημίου. Η αξιολόγηση των προφορικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων στις εξετάσεις γίνεται στην Ελλάδα, αλλά η τελική βαθμολόγια δίνεται από το Πανεπιστημίου του Michigan.

Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ COMPETENCY

Πότε δίνονται οι εξετάσεις

Οι εξετάσεις διεξάγονται δυο φορές το χρόνο, Μάιο ή αρχές Ιουνίου. Οι γραπτές εξετάσεις δίνονται Σάββατο και οι προφορικές σε διαφορετικές ημερομηνίες των εξετάσεων καθορίζονται έτσι ώστε να με συμπίπτουν με άλλες εξετάσεις.

Πού γίνονται οι εξετάσεις

Στην Αθήνα και σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας. Εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σε όλους σχεδόν τους νομούς της Ελλάδας.

Πότε λαμβάνουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων τον Σεπτέμβριο. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται τόσο στους υποψηφίους όσο και στο φροντιστήριο στο οποίο παρακολουθούν μαθήματα.

Το πτυχίο Competency είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο “Lower”. Απονέμεται από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, που διαθέτει πολύχρονη πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας εξετάσεων για την αγγλική γλώσσα, όπως οι εξετάσεις για το πτυχίο Proficiency.

Το πτυχίο Competency, όπως και το πτυχίο Proficiency και Advanced του Πανεπιστημίου του Michigan, είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

2. The University of Michigan Certificate of Proficiency in English (ECPE)

Οι εξετάσεις για το πτυχίο Proficiency του Πανεπιστημίου του Michigan είναι ειδικά σχεδιασμένες για όσους έχουν τελειοποιήσει τα Αγγλικά τους (κατά πολύ πέραν του επιπέδου lower) και έχουν εξαιρετικά ανεπτυγμένες ικανότητες στα προφορικά, στα γραπτά, και στην κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου. Η ύλη και το επίπεδο δυσκολίας των εξετάσεων αντιστοιχούν στις γλωσσικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας πρωτοετής φοιτητής σε Αγγλόφωνο πανεπιστημίο.

Οι εξετάσεις δημιουργήθηκαν το 1953 από το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας (ELI) του Δημοσίου Πανεπιστημίου της Πολιτείας του Michigan των Η.Π.Α. Η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες όπου διεξήχθησαν οι εξετάσεις αυτές.

Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται κάθε εξεταστική περίοδο από το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας (ELI) του Πανεπιστημίου του Michigan. Το υλικό των εξετάσεων αποστέλλεται σφραγισμένο με ειδική αποστολή και ανοίγεται την ημέρα των εξετάσεων ταυτόχρονα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα.

Δομή, Περιεχόμενο, Τρόπος Διεξαγωγής και Βαθμολόγησης των Εξετάσεων

Η εξέταση αποτελείται από τέσσερα μέρη:

 • Εκθεση (Writing): 30 λεπτά, δύο θέματα εκ των οποίων οι υποψήφιοι αναπτύσσουν μόνο το ένα.
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening): 35-40 λεπτά, 50 ασκήσεις.
 • Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο και Κατανόηση Γραπτού Κείμενου (Grammar, Cloze, Vocabulary and Reading Comprehension): 75 λεπτά, 120 ασκήσεις.
 • Προφορική Eξέταση (Interactive Oral Communication Section): συζήτηση 10-15 λεπτών μεταξύ του εξεταστή και ενός υποψηφίου πάνω σε συγκεκριμένα θέματα.

Τα πρώτα τρία μέρη αποτελούν την γραπτή εξέταση και δίνονται με τη σειρά που αναφέρεται παραπάνω. Τα μέρη 2 και 3 χρησιμοποιούν το σύστημα πολλαπλής επιλογής. Τα γραπτά στέλνονται στο Πανεπιστήμιο του Michigan στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου και βαθμολογούνται.

Τα μέρη που αποτελούνται από ασκήσεις πολλαπλών επιλογών (2ο-3ο μέρος ) βαθμολογούνται με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η έκθεση βαθμολογείται από εξεταστές του Πανεπιστημίου.

Η αξιολόγηση των προφορικών δεξιοτήτων των υποψηφίων γίνεται στην Ελλάδα, αλλά η τελική βαθμολογία δίνεται πάλι από το Πανεπιστήμιο του Michigan.

Διεξαγωγή των εξετάσεων

Το διαγώνισμα προσφέρεται δύο φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Μάιο).

3. The University of Michigan Advanced Level Certificate in English (ALCE)

Το πτυχίο ALCE παρέχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση στον κάτοχό του, ότι μπορεί να επικοινωνήσει σε πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών στον εργασιακό ή ακαδημαϊκό τομέα. H εξέταση αντιπροσωπεύει επίπεδο ικανότητας στην Αγγλική γλώσσα μεταξύ των ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English) και ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English) του Πανεπιστημίου του Michigan.

Από τι αποτελείται το διαγώνισμα

Το ALCE εξετάζει την επικοινωνιακή επάρκεια του υποψηφίου σε όλες τις δεξιότητες – Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening), Κατανόηση Γραπτού Κειμένου (Reading), Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing), Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking). Το διαγώνισμα αποτελείται από 140 ερωτήσεις, έκθεση και προφορική εξέταση.

Ποια είναι η μορφή των εξετάσεων

Προφορική Εξέταση

 • Περιεχόμενο: Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι ικανός να συζητήσει με λεπτομέρεια τόσο για θέματα που αφορούν τον ίδιο όσο και για θέματα γενικού ενδιαφέροντος, εκφράζοντας παράλληλα με άνεση και τις προσωπικές του απόψεις.
 • Διαδικασία: Κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης ο υποψήφιος συμμετέχει σε μία φιλική συζήτηση με έναν εξεταστή για θέματα που αφορούν τη δουλειά του, τις σπουδές του ακόμα και τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, και στη συνέχεια εμβαθύνει σε τρέχοντα κοινωνικά θέματα.

Aκουστική Κατανόηση Προφορικού Λόγου

 • Περιεχόμενο: Σε αυτή την ενότητα, ο υποψήφιος πρέπει να είναι ικανός να κατανοήσει διαλόγους και συζητήσεις πάνω σε καθημερινά γεγονότα καθώς επίσης και συνεντεύξεις πάνω σε διάφορα θέματα.
 • Διαδικασία: Οι ασκήσεις Κατανόησης Προφορικού Λόγου αποτελούνται από ηχογραφημένες συζητήσεις μικρής διάρκειας καθώς και ομιλίες μεγαλύτερης διάρκειας. Αφού ακούσει την εκφώνηση, ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει τη σωστή απάντηση. Οι απαντήσεις εμφανίζονται με τη μορφή φωτογραφιών ή προτάσεων.

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

 • Περιεχόμενο: Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ικανός να διαβάζει κείμενα όπως εκθέσεις, άρθρα, ενημερωτικά φυλλάδια κ.ά.
 • Διαδικασία: Ο υποψήφιος καλείται να γράψει μια επαγγελματική επιστολή, για παράδειγμα επιστολή παραπόνων ή μια έκθεση ιδεών, στην οποία με σαφήνεια θα αναλύει τις προσωπικές του απόψεις πάνω σε τρέχοντα κοινωνικά θέματα.

Διεξαγωγή των εξετάσεων

Το διαγώνισμα προσφέρεται δύο φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούνιο).

prejunior
travel
actionaid