About us

Ξένες Γλώσσες

Πληροφορική

Σεμινάρια/Ενήλικες

Εξετάσεις

Μαθητές

Γονείς

Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

April 18th, 2008

Edexcel

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EDEXCEL INTERNATIONAL

Το Edexcel Foundation είναι ένας από τους τρεις μεγαλύτερους φορείς εξέτασης και πιστοποίησης στη Μεγάλη Βρετανία, αναγνωρισμένος από τις βρετανικές αρχές που ελέγχουν την ποιότητα των εξετάσεων (QCA).

Το Edexcel Foundation δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση του ULEAC (Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Συμβούλιο Εξετάσεων και Αξιολόγησης) και του BTEC (Συμβούλιο Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης).

ΠΟΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ EDEXCEL INTERNATIONAL

Το Edexcel lnternational διοργανώνει μια σειρά εξετάσεων που οδηγούν στην απόκτηση έγκυρων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων σε πάνω από 100 χώρες του κόσμου. Ανάμεσα στις πιο γνωστές από αυτές, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι οι εξετάσεις GCSE, Α Levels και Ο Levels.

Οι εξετάσεις London Tests of English του Edexcel International απευθύνονται σε σπουδαστές που μαθαίνουν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα και προσφέρονται σε τέσσερα αναγνωρισμένα επίπεδα:

 • Επίπεδο 2 Intermediate (μέτρια γνώση, αντίστοιχο του επιπέδου Β1 του Συμβουλίου της Ευρώπης)
 • Επίπεδο 3 Upper-Intermediate (καλή γνώση, αντίστοιχο του επιπέδου Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης)
 • Επίπεδο 4 Advanced (πολύ καλή γνώση, αντίστοιχο του επιπέδου C1 του Συμβουλίου της Ευρώπης)
 • Επίπεδο 5 Proficient (άριστη γνώση, αντίστοιχο του επιπέδου C2 του Συμβουλίου της Ευρώπης)

Οι εξετάσεις London Tests of English του Edexcellnternational διεξάγονται σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας δυο φορές το χρόνο, στα τέλη του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ LONDON TESTS OF ENGLISH ΤΟΥ EDEXCEL INTERNATIONAL

Τα London Tests of English του Edexcel lnternational είναι “προϊόν” του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Η μεθοδολογία των εξετάσεων, η σύνταξη και εκτύπωση των θεμάτων, ο ορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης, η διόρθωση των γραπτών, η στατιστική ανάλυση, η έκδοση των αποτελεσμάτων και η εκτύπωση των πιστοποιητικών στους επιτυχόντες γίνονται στη Μεγάλη Βρετανία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ LONDON TESTS OF ENGLISH ΤΟΥ EDEXCEL INTERNATIONAL

 • Είναι πραγματικά επικοινωνιακά τεστ

Βασίζονται σε ρεαλιστικές καταστάσεις και όχι σε ασκήσεις γραμματικής. Σκοπός τους είναι να δώσουν στους υποψήφιους την ευκαιρία να δείξουν πόσο καλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Αγγλική γλώσσα στην καθημερινή ζωή.

 • Δεν είναι εξαντλητικές για τους υποψήφιους

Κάθε γραπτό τεστ διαρκεί 1,5-2,5 ώρες, περιστρέφεται γύρω από ένα κεντρικό θέμα και εξετάζει συνδυαστικά την ικανότητα των υποψήφιων να ακούσουν, να διαβάσουν και να γράψουν στα Αγγλικά. Στα προφορικά, οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά δύο, από δύο εξεταστές.

 • Είναι φιλικές προς τους υποψήφιους

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις είναι παρόμοιες με αυτές που κάνουν οι σπουδαστές στην τάξη και στα βιβλία τους όλα τα χρόνια που μαθαίνουν Αγγλικά. Στόχος τους δεν είναι να μπερδέψουν ή να παγιδέψουν τους υποψήφιους και εξετάζουν αυτά που ξέρουν και μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι, όχι αυτά που δεν έχουν διδαχθεί.

 • Είναι ποιοτικές και δίκαιες εξετάσεις

Η αξιολόγηση των υποψήφιων είναι απόλυτα αντικειμενική. Οι υποψήφιοι βαθμολογούνται από άριστα καταρτισμένους και εκπαιδευμένους εξεταστές (που δεν γνωρίζουν τους υποψήφιους προσωπικά) βάσει λεπτομερών κριτηρίων που έχουν οριστεί. Οι βαθμολογίες ελέγχονται και επανεξετάζονται όσες φορές κριθεί απαραίτητο και τα αποτελέσματα εκδίδονται μετά από προσεκτική ανάλυση της δυσκολίας του τεστ και των βαθμολογιών των υποψήφιων.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ LONDON TESTS OF ENGLISH ΤΟΥ EDEXCEL INTERNATIONAL

Στόχος των εξετάσεων London Tests Οf English του Edexcel lnternational είναι να αξιολογήσουν και να ανταμείψουν τα θετικά επιτεύγματα στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας. Τα τεστ ενθαρρύνουν και δίνουν κίνητρο στους σπουδαστές και παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την πρόοδό τους στους ιδίους, στα σχολεία, στους καθηγητές και στους γονείς.

ΠΟΣΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ LONDON TESTS OF ENGLISH ΤΟΥ EDEXCEL INTERNATIONAL

Τα πιστοποιητικά London Tests Οf English του Edexcellnternational έχουν γίνει αποδεκτά από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) σαν αποδεικνύοντα τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας στα επίπεδα άριστης, πολύ καλής, καλής και μέτριας γνώσης για τον διορισμό στο δημόσιο. Επιπλέον, οι κάτοχοί τους γίνονται δεκτοί για σπουδές από τα περισσότερα βρετανικά πανεπιστήμια.

ΠΟΙΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LONDON TESTS OF ENGLISH ΤΟΥ EDEXCEL INTERNATIONAL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικός φορέας της διεξαγωγής των εξετάσεων London Tests ΟΙ English του Edexcel lnternational στην Ελλάδα είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO). Η PALSO, με την 25ετή πείρα της στην οργάνωση και διεξαγωγή άψογων και 100% αδιάβλητων εξετάσεων, αναλαμβάνει:

 • Την εξεύρεση αιθουσών και επιτηρητών δημοσίων σχολείων για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
 • Την αποστολή των θεμάτων και των γραπτών προς και από τα εξεταστικά κέντρα, με συνθήκες απόλυτης ασφάλειας.
 • Την επίβλεψη των εξετάσεων και την εκπαίδευση όλων των οργάνων διεξαγωγής τους, σε συνεργασία με το London Examinations Hellas S.A. και το Edexcel lnternational.

Έτσι, οι εξετάσεις London Tests Οf English του Edexcel International, εκτός από εκπαιδευτικά άρτιες και πλήρως αποδεκτές από το ΑΣΕΠ, είναι και άριστα οργανωμένες.

prejunior
travel
actionaid